Kao pojedinci imamo odgovornost prema sredini u kojoj živimo, ljudima i prirodi koja nas okružuje. Papirne kese iz naše proizvodnje su proizvedene od papira koji potiče iz održivih šuma koje se konstantno obnavljaju i čija se eksploatacija vrši u ravnoteži sa okolinom.

Papirne kese su proizvedene od celuloznog papira koji je biorazgradiv materijal. Potrebno je 6-8 nedelja da se papirna kesa razgradi , pritom ne škodeći okolini.

Papirne kese se zbog svoje čvrstine mogu koristiti više puta.

Papirne kese se mogu reciklirati više puta, čime se u velikoj meri umanjuje potrošnja novih materijala za proizvodnju.

Uobičajena je potražnja tržišta da papirne kese imaju FSC™ sertifikat.

FSC™ SERTIFIKOVANA KOMPANIJA

Na zahtev, naši proizvodi se mogu isporučiti i proizvesti sa FSC™ (FSC-C123233) sertifikovanim materijalom u skladu sa standardima zahtevanim od sistema sertifikacije, koristeći materijale iz sertifikovanog lanca snabdevanja.

Naša firma poseduje FSC™ sertifikat, čime pomaže u brizi o šumama za buduće generacije.

 

BRC globalni standard za pakovanje i ambalažne materijale

BRC Packaging materials – prvi je standard pakovanja prepoznat od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI).

BRC PM sertifikacijom naša kompanija potvrđuje kako usaglašenost sa zahtevima standarda tako i našu posvećenost u upravljanju opasnostima i rizicima, sistemima za održavanje higijene kao i sistemima za bezbednost i kvalitet proizvoda.